C114通信网 通信人家园 通信百科 注册 登录 帮助 手机版 RSS订阅 
到百科首页  
通信百科 > 用户信息
  打印

shuda (20)
积分明细
总分:
20
创建词条:
5
编辑词条:
15
奖励:
0
处罚:
0
词条统计
创建词条:
2
编辑词条:
5
审核通过:
6
审核不通过:
1
审核通过率:
86%


  词条名称 (共6条) 编辑次数  最近更新 更新时间
·CSC 2 shuda:补充 2008/2/15 09:46
·GETRAN 1 shuda:创建条目 2008/3/3 11:07
·RC 2 shuda:补充 2008/3/20 14:29
·GMSC 3 reta:完善词条 2008/10/10 10:35
·LTE 4 reta:完善词条 2008/11/14 10:25亚博真人app下载【官网】